اغلب مردم هنگام چیدمان فرش در خانه اشتباهات رایجی انجام می دهند که باعث می شود چیدمان آنطور که باید زیبا نباشد.

ما سعی داریم در این مقاله به شما کمک کنیم فرش با ابعاد مناسب تری خریداری کنید و آن را در محل مناسبی پهن کنید واشتباهات تکراری ومتداول را انجام ندهید.

اشتباهات رایج چیدمان فرش
  1. پهن کردن فرش خیلی کوچک در اتاق پذیرایی یا نشیمن

یکی از مشکلات رایج  ، انتخاب مناسب ابعاد فرش در سالن پذیرایی منزلشان است.معمولا فرشی را انتخاب می کنند که بسیار کوچک است.

توجه داشته باشید یکی از نقش های مهم فرش در چیدمان خانه های ایرانی ،ایجاد وحدت بین تمام عناصر خانه است.وقتی عناصر چیدمان متحد وهماهنگ باشند ابهت و زیبایی فضا بیشتر می شود.

همانطور که در تصویر زیر می بینید انتخاب فرش بزرگتر برای این فضا مبلمان را هماهنگ تر و چیدمان آن رازیباتر جلوه می دهد. پس هنگام انتخاب فرش دقت کنید ابعاد فرش به صورتی باشد که این تناسب رعایت شود که  فرش بتواند نقش خود را به عنوان عنصر انسجام دهنده به خوبی ایفا کند.

2. پهن کردن فرش در جهت ناهمانگ در راستای مبل ها

فضای مستطیل راستای مشخصی دارد و بهتر است چیدمان کلی فضا همسو با این راستا باشد.

فضای مربغی شکل انعطاف بیشتری به شما میدهند اما قاعدتا بخشی از فضا صرف رفت و آمد می شود و باقیمانده فضا مستطیل خواهد شد که باز بهتر است فرش نیز در این راستا باشد.

3. پر کردن تمام کف منزل با فرش

 پوشاندن کل فضای کف با فرش اشتباه رایج دیگری است که در برخی خانه ها رخ کی دهد.

فرش  در دکوراسیون عنصری زینتی است .هرگز کل خانه را با فرش نپوشانید و طوری آن را استفاده کنید که عنصری شاخص کننده در دکور منزلتان باشد.

4. نحوه صحیح چیدمان فرش در اتاق خواب