اغلب مردم هنگام چیدمان فرش در خانه اشتباهات رایجی انجام می دهند که باعث می شود چیدمان آنطور که باید زیبا نباشد. ما سعی داریم در این مقاله به شما کمک کنیم فرش با ابعاد مناسب تری خریداری کنید و آن را در محل مناسبی پهن کنید