باورهای قدیمی و اشتباهی درباره دکوراسیون منزل وجود دارد که اکثرمان از آن ها پیروی میکنیم, بهتر است این باورهای غلط را فراموش کنیدو کمی تنوع به منزل خود بدهید.