امروزه خانه ها رو به کوچکی رفتند و یکی از دغدغه ها این است که چطور دکوراسیون خانه را طراحی کنیم که فضا کمتر گرفته شود و خانه بزرگتر دیده شود. در ادامه به چند نکته جهت بزرگتر دیده شدن خانه اشاره خواهیم کرد. یک دیوار را