میکروسمنت یک پوشش تزئینی، پلیمری و کامپوزیت آلی معدنی بر پایه سیمان، رزین های آب پایه، افزودنی ها و رنگدانه های معدنی است که پوششی بی نظیر و با دوام را ایجاد می کنند.  این پوشش یک انتخاب ایده آل برای سطوح داخلی و خارجی، سطوح افقی