اگرچه فضای کوچک دست شما را در چیدمان باز نمی‌گذارد اما با این وجود، همین موضوع می‌تواند باعث شود طراحی فضای کوچک بسیار هیجان انگیز باشد.در این مقاله ایده‌هایی برای فضاهای کوچک پیشنهاد شده است که باعث می‌شود ضمن حفظ سبک و سلیقه خود، احساس بسیار بهتری داشته باشید.